W dniach 11-19 lipca 2009 w Olsztynie odbędzie sie VI Międzynarodowy Kurs i Konkurs Gitarowy.

MKiKG to gwiazdy światowej gitarystyki, rewelacyjne koncerty, lekcje mistrzowskie i konkurs dla wszystkich. Ponad 100 gitarzystów z całego świata, wspaniała atmosfera, światowy poziom! Atrakcyjne nagrody dla laureatów Konkursu – Grand Prix Konkursu 7000 PLN.

Do Olsztyna zaproszono następujących artystów:
Zoran Dukic (Chorwacja)
Rolf Lislevand (Norwegia)
Maximo Diego Pujol (Argentyna)
Marcin Dylla (Polska)
DUO MELIS – Susana Prieto, Alexis Mozurakis (Hiszpania, Grecja)
Łukasz Kuropaczewski (Polska)
Marek Pasieczny (Polska)
Gabriel Bianco (Francja)
Goran Krivokapic (Chorwacja)
Grzegorz Krawiec (Polska)
DUO JONCOL – Britta Smith, Carles Guisado (Niemcy, Hiszpania)
Vladimir Dotsenko (Ukraina)
Tatiana Asmołkowa (Rosja)
Bogusław Teryks (Niemcy)
wystąpią także muzycy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej

Międzynarodowy Konkurs Gitarowy 18-19 lipca 2009

I Grupa: urodzeni po 1991 roku; program dowolny, czas: do 14 minut

II Grupa: bez ograniczeń wieku

• I ETAP dowolna miniatura z cyklu: Five Miniatures for guitar solo by Marek Pasieczny oraz program dowolny, czas: do 10 min.

• II ETAP program dowolny, czas do 14 minut

III GRUPA /zespoły gitarowe/; program dowolny, czas: do 10min.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Uczestników oceniać będzie międzynarodowe jury. Decyzje jury są nieodwołalne. Jury Konkursu ma prawo dowolnego przydziału nagród.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a laureaci cenne nagrody.
3. Nagroda specjalna Konkursu, Grand Prix; 7.000PLN
4. Progam w grupach dla solistów należy wykonać z pamięci (nie dotyczy grupy III).
5. Udział w III grupie biorą wyłącznie zespoły gitarowe począwszy od duetu.
6. WPISOWE /100PLN/ nie podlega zwrotowi.
ZGŁOSZENIE i kopię dowodu wpłaty WPISOWEGO wysłać na adres biura organizacyjnego lub pocztą elektorniczną do dnia 20.06.2009 z dopiskiem „Wpisowe – Konkurs Gitarowy”
7. W przypadku uczestnictwa w dwóch grupach konkursowych opłatę wpisowego uiszcza się tylko raz.
8. Uczestnicy Kursu zwolnieni są z opłaty wpisowego Konkursu.
9. Szczegółowe informacje zostaną przekazane uczestnikom do dnia 05.07.2009
10. Organizatorzy zapewniają odpłatnie (40PLN) nocleg i wyżywienie. Rezerwacji należy dokonać do dnia 08.07.2009 Zakwaterowanie: Internat PSM ul. Kościuszki 39A, Olsztyn

Konto: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Pojezierze” Pekao S.A.
61 1240 5598 1111 0000 5025 0602

Regulamin uczestnika Kursu i Konkursu

1. Każdy uczestnik Kursu/Konkursu zobowiązany jest do podporządkowania się zasadom i ogłoszeniom określonym przez Organizatorów.
2. Niepełnoletni uczestnik Kursu/Konkursu może opuścić teren Szkoły w towarzystwie osoby pełnoletniej tylko za zgodą portiera/opiekuna lub organizatora i po wcześniejszym wpisaniu się do „zeszytu wyjść” (pokój wychowawców – internat).
3. Osoby niepełnoletnie nie mogą opuszczać internatu po godz. 22.00
4. W przypadku nie stosowania się do poleceń organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe szkody i mogą dyscyplinarnie wykluczyć uczestnika z udziału w Kursie/Konkursie.
5. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz palenia papierosów i picia alkoholu.
6. ZGŁOSZENIE uczestnictwa w Kursie/Konkursie w przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje prawny opiekun dziecka, tym samym zezwala na udział w Kursie/Konkursie.
7. Uczestnicy Kursu i Konkursu ubezpieczają się (dobrowolnie) we własnym zakresie.

Kontakt:
BIURO ORGANIZACYJNE /adres korespondencyjny/:

PSM I i II st. w Olsztynie
ul.Kościuszki 39
10-503 Olsztyn

tel. (+48) 089 527 32 03
fax. (+48) 089 527 26 91
mobil phone +48 606428777